Ce am aflat despre APA NOVA BUCUREȘTI după vizita bloggerilor la Stația de Epurare a Apelor Glina

Timp de citire: 5 minute

Vlad Dulea

Apa Nova – Compania de Ape Bucuresti administrează Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina, aceasta fiind, în continuare, în proprietatea Municipiului București. Lucrările de proiectare și realizare a Stației de Epurare a Apelor Uzate Glina (SEAU Glina) au debutat în perioada 1982-1985. În 2003 a fost aprobată finanțarea pentru prima fază de modernizare, proiectarea și construirea derulându-se în perioada 2007 – 2011. Apa Nova a preluat SEAU Glina în operare în iulie 2011.

Agenția Europeană de Mediu, în cadrul ultimul său raport privind calitatea apelor din orașele europene, oferă SEAU Glina drept exemplu de bune practici.

Conform datelor Agenției, de la începerea operării de către Apa Nova în 2011, SEAU Glina a contribuit decisiv la reducerea poluării asupra apelor de suprafață. Începând cu 2014, cantitatea de reziduuri poluante eliminate de către SEAU Glina a depășit-o pe cea pentru care stația fusese inițial proiectată.

Un alt punct remarcat de către Agenția Europeană a Mediului ține de contribuția pe care SEAU Glina o are la creșterea conștiinței civice privitoare la efectele poluante ale apelor reziduale și al impactului pe care acestea îl pot avea asupra ecosistemelor.

Parteneriatul public privat dintre Apa Nova București şi Primăria Municipiului Bucureşti este în top 5 al Băncii Mondiale, fiind dat ca exemplu de bune practici în întreaga lume.

Sursa: worldbank.org

Contractul prin care Apa Nova Bucureşti a devenit concesionarul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în Capitală, contract unic pentru România, prevede şi angajamentul atingerii unor parametri de performanţă. Randamentul reţelei de alimentare cu apă potabilă înregistrat în anul 2016 a fost de 75.5%, iar obiectivul prevăzut în cadrul obligaţiilor contractuale era de 67%. În anul 2002, de exemplu, randamentul era de 48,45%.

Toate investițiile făcute în cei 16 ani de concesiune (aproximativ 400 milioane de euro) au fost asigurate exclusiv din fonduri proprii. Apa Nova nu primeşte subvenţii din bani publici, contribuind însă la bugetul local prin dividendele plătite Primăriei Capitalei, în calitatea sa de acţionar în cadrul companiei.

Investițiile ANCAB în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul București au condus la creșterea calității, degrevând astfel bugetul consolidat al Municipiului București de un efort financiar ne-sustenabil – rețelele rămânând în permanenţă în proprietatea publică locală a Bucureştiului. Doar pentru anul 2016, totalul investițiilor derulate a fost de aproximativ 129 de milioane de lei, iar pentru anul 2017 investițiile alocate sunt prevăzute la același nivel.

Câteva date despre Apa Nova – Compania de Ape București

În momentul de față, compania are aproximativ 1800 de angajați, operează 2507 km de conducte apă si o rețea de colectare și transport a apelor uzate și pluviale cu o lungime totală de 3287,78 km și 3 stații de producție a apei potabile – Roșu, Crivina, Arcuda.

Canalizarea Municipiului București a fost realizată la sfârșitul secolului al XIX-lea (1881-1889), pe baza unor proiecte generale de canalizare. În prezent, rețeaua de colectare existentă cuprinde 12 colectoare principale și 12 colectoare secundare, la care se adaugă rețelele secundare și de serviciu, care colectează apele uzate şi apele pluviale din cele 6 sectoare administrative ale orașului București și le transportă în canalul casetat situat sub albia Dâmboviței – colectorul general Caseta de ape uzate.

În anul 2016 echipele ANCAB au intervenit la remedierea a 7,146 avarii pe reţeaua de apă şi 13,975 reclamaţii pe reţeaua de canalizare, numărul de reclamaţii scăzând cu cca. 25% faţă de anul 2011, când ANCAB a început operarea integrată a sistemului de canalizare (reţea, Casetă şi SEAU).

De asemenea, prin programele preventive au fost curăţate 26,483 guri de scurgere şi 263 km de reţea de canalizare. Au fost modernizați:

  • 20.5 km reţea de apă – principalele lucrări au fost în zona Teiul Doamnei (1.7 km), Izvor Coşbuc (1.7 km), Iuliu Maniu (1.2 km);
  • 4.8 km reţea de canalizare, cele mai importante lucrări au fost pe str. Floreasca, Piaţa Sudului, Izvorul Oltului.

În 2017 vor fi reabilitaţi 19.5 km reţea de canalizare; cele mai importante, fiind colectoarele de pe Şoseaua Mihai Bravu şi Bulevardul Coneliu Coposu.

Consumul de energie electrică a scăzut cu 70% din 2000, datorită investiţiilor în modernizarea staţiilor de tratare, pompare, repompare şi de hidrofor – un exemplu este SEAU Glina, unde cca. 55% din energia consumată este produsă pe amplasament, ANCAB fiind la această oră cel mai mare producător de energie din surse regenerabile din Bucureşti.

În administrarea ANCAB se regăsesc un număr de 127 guri de preluare a zăpezilor şi ele au fost operaţionale pe toată perioada de iarnă, în condiţiile în care nu s-a perceput niciun tarif specific.

Cu excepţia a 3 pasaje rutiere (Muncii, Obor şi Pod Constanţa) care se află în exploatarea Apa Nova, toate celelalte pasaje se află în exploatarea Administraţiei Străzilor, structură subordonată PMB.

Ce mai aruncă bucureștenii la wc: un porc, o murătură, un frigider, o jucărie…

Din păcate, acesta a fost unul dintre lucrurile pe care le-am aflat în vizita la Stația de Epurare a Apelor de la Glina. Ionela Năstase a realizat un reportaj video de la fața locului pe care îl puteți urmări în continuare.

Rolul reţelei de canalizare este de a colecta şi transporta apele uzate menajere şi pluviale, NU al deşeurilor menajere sau al resturilor provenite de la diferite construcţii care pot genera înfundări/colmatări ale reţelelor şi subsolurilor.

N-ar fi rău să afle cât mai multă lume acest lucru…

Adaugă un comentariu

Vlad Dulea blog folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea acestora.